Kritéria pro přijetí dětí pro rok 2022

  1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Úžice – Netřeba – Kopeč, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího. (Narozeno nejpozději 31.8. 2019).
  2. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, dlouhodobě žijící v obci Úžice – Netřeba – Kopeč, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího. (Narozeno nejpozději 31.8.2019).
  3. Děti s trvalým bydlištěm v obci Úžice – Netřeba – Kopeč mladší tří let. (Narozeno nejpozději 31. 12. 2019).
  4. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku v pořadí od nejstaršího. (Narozeno nejpozději 31. 8. 2019).