Kritéria pro přijetí dětí

  1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Úžice – Netřeba – Kopeč, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího, tzn: děti narozené od 1. 9. 2012 v případě odkladu školní docházky do 31. 8. 2017.

  2. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, dlouhodobě žijící v obci Úžice – Netřeba – Kopeč, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího, tzn: děti narozené od 1. 9. 2012 v případě odkladu školní docházky do 31. 8. 2017.

  3. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku v pořadí od nejstaršího, tzn: děti narozené od 1. 9. 2012 v případě odkladu školní docházky do 31. 8. 2015.

  4. Děti s trvalým bydlištěm v obci Úžice – Netřeba – Kopeč, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího, tzn: děti narozené od 1. 9. 2017 v případě odkladu školní docházky do 31. 12. 2017, budou přijaty pouze ve výjimečných případech a to za předpokladu, že je dítě již zralé na docházku, bez plen a nebude ještě naplněna kapacita dětmi, které vyhovují bodům 1- 3.