Zápis do MŠ

Dokumenty, které při zápisu předkládáte :

Tyto dokumenty doručte 5. nebo 6. května 2021 jedním z těchto způsobů:

  • datovou schránkou
  • mailem – podepsané elektronickým podpisem
  • poštou
  • do poštovní schránky na budově základní školy
  • dané dny dopoledne do vestibulu základní školy, kde bude připravený box
  • osobně po telefonické domluvě s ředitelkou školy 773 114 772

Po přijetí žádosti Vám bude mailem odesláno číslo, pod kterým se dozvíte na stránkách školy, zda bylo či nebylo Vaše dítě přijato. Rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na žádost rodičů. Rozesílá se rozhodnutí o nepřijetí.

V případě nejasností pište na mail zs.uzice@seznam.cz