Platby obědů

Stravné se platí měsíční zálohou a to vždy do 15. dne v měsíci bezhotovostně na účet školy: 466197319/5500.

Výše měsíční zálohy pro MŠ:

3 – 6 let dítěte za celodenní stravu: 800,- (cena oběda je 39,-)
7 let dítěte za celodenní stravu:830,- (cena oběda je 40,-)Výše měsíční zálohy pro ŽŠ:

6 – 10 let: 560,- (cena oběda je 29,-)
11 let a výše:620,- (cena oběda je 32,-)Platba rezervní zálohy:
Při nástupu do školy či školky nebo na začátku školního roku je nutné zaplatit takzvanou rezervní zálohu ve výši 500 Kč.
Jde o rezervu, ze které se v případě nedodržení či opoždění platby za příslušný měsíc může čerpat.