Učitelé

Pedagogický sbor

 

Ředitel školy

Mgr. Lenka Konečná, tel. 315 782 619, 773 114 772

 email: zs.uzice@seznam.cz

 

Učitelé ZŠ

Mgr. Lenka Konečná       email: lenkakonecna12@seznam.cz

Marie Matějčková            email: skolauzice@seznam.cz

Bc. Jitka Smrčinová       email: skolauzice@seznam.cz

Tereza Smrčinová            asistent pedagoga

DiS. Jana Kovalská          asistent pedagoga

 

Učitelé MŠ                             tel.  773 114 882             

 Marie Kovářová                email: skolkauzice@seznam.cz

Jaroslava Pazderová      email: skolkauzice@seznam.cz

Marcela Matějčková        email:  skolkauzice@seznam.cz

Monika Machotová         email:  skolkauzice@seznam.cz   asistent pedagoga

 

Vychovatelé ŠD

Marie Matějčková 

Tereza Smrčinová

Mgr. Lenka Konečná

Bc. Jitka Smrčinová