Učitelé

Ředitel školy

Mgr. Lenka Konečná, tel. 315 782 619, 773 114 772

 email: zs.uzice@seznam.cz


Učitelé ZŠ

Mgr. Lenka Konečná       email: lenkakonecna12@seznam.cz

Marie Matějčková            email: skolauzice@seznam.cz

Bc. Jitka Smrčinová         email: skolauzice@seznam.cz

Marcela Matějčková

Tereza Smrčinová            asistent pedagoga

Jana Kovalská, DiS.          asistent pedagoga

Olga Kloubová                  asistent pedagoga


Učitelé MŠ

Marcela Matějčková        vedoucí učitelek

email: skolkauzice@seznam.cz

tel.  773 114 882             

 Marie Kovářová              email: skolkauzice@seznam.cz

Jaroslava Pazderová       email: skolkauzice@seznam.cz

Monika Machotová           asistent pedagoga