Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny

       Dagmar Remešová   email: jidelnauzice@seznam.cz

Kuchařka

       Dagmar Remešová, Romana Kubrová   

Školník ZŠ

       Michaela Konečná 

Školnice MŠ

      Monika Machotová  

Správce počítačové sítě, ICT a webu

          Robert Konečný,  email: bob.konecny@gmail.com