Pro rodiče

Den otevřených dveří MŠ v sobotu 27. dubna 9 – 11,30

 

Vážení rodiče

novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy od roku 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob. 

 ———————————————————————————–

Od 21.ledna  Vám ředitelka ZŠ A MŠ na požádání vystaví formulář, kterým budete moci tento daňový odpočet uplatnit. V případě zájmu si prosím požádejte o formulář. /ke stažení v sekci Dokumenty/

 

 

Zápis k povinné školní docházce – středa 3. května 2019 od 13,00 do 16,30 hod v budově základní školy. S sebou rodný list dítěte.

Zápis k předškolnímu vzdělávání  – čtvrtek 2. května od 14,00 – 16,30 pro děti s trvalým pobytem Úžice – Netřeba – Kopeč
pátek 3. května od 14,00 – 16,30 pro děti s trvalým pobytem mimo Úžice – Netřeba – Kopeč

 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.

Ta jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby musí být doloženy lékařem a školským poradenským zařízením.

 

Kritéria:

1.    Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu Úžice – Netřeba- Kopeč. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.

 

2.    Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu jiným, než Úžice – Netřeba- Kopeč. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.

 

3.    Dítě s místem trvalého pobytu Úžice – Netřeba- Kopeč, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

4.    Dítě s místem trvalého pobytu Úžice – Netřeba- Kopeč, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

5.    Dítě s místem trvalého pobytu Úžice – Netřeba- Kopeč, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2019), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

6.    Ostatní děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.