Družina

Družina je otevřena každý pracovní den od 6:30 do 16:30.

U dítěte navštěvujícího družinu je nutné na začátku roku vyplnit přihlášku do družiny, kterou si můžete stáhnout zde:

Časy odchodů dítěte z družiny je nutné vyplnit pouze tehdy, když dítě odchází z družiny samo. Pokud vyplníte u odchodu „s doprovodem“, čas nemusí být uveden a dítě odchází až když si ho přijde někdo ze zapsaných kompetentních osob vyzvednout.